Dorpshuis Acht is gebouwd in 1937 door de Rooms Katholieke kerkgemeenschap Sint Antonius Abt.

Onder de naam Parochiehuis is het bij vele (Oud-) Achtenaren een begrip geweest. Onder andere was er in het verleden een bibliotheek gehuisvest en vonden er toneel en filmuitvoeringen plaats.
Ook de eerste danspassen voor de jeugd werden er gezet, ten behoeve daarvan werden speciale jeugddansavonden georganiseerd.

Per 17 februari 1986 heeft het toenmalige kerkbestuur het beheer over het Parochiehuis overgedragen aan de, daarvoor opgerichte, Stichting Dorpshuis Acht. Mede dankzij een flinke financiële donatie van hetzelfde kerkbestuur kon de exploitatie worden voortgezet.

Sinds 1 februari 1989 heeft het huidige bestuur de bestuurstaken van de oprichters  overgenomen en ervoor gezorgd dat het Parochiehuis aangekocht werd door de gemeente Eindhoven.

Daarna heeft met de inzet van veel vrijwilligers, aangevuld met een geldelijke bijdrage van de gemeente Eindhoven en de Stichting Dorpshuis Acht, een grondige renovatie plaatsgevonden.

Vanaf de heropening, op 24 januari 1993, heeft ook de huidige naam Dorpshuis Acht zijn intrede gedaan.