Het bestuur van Stichting Dorpshuis Acht bestaat uit:

  • Peer van Dijk, Voorzitter

  • Gerrit de Laat, Penningmeester, Algemeen bestuurslid

  • Lucy van der Poel, Algemeen bestuurslid

  

info@dorpshuisacht.nl      of      Tel . 040- 262 1406  of  06-48607708